Kurân ve Hayat Kurân ve Hayat
top of page

Tanrı neden kötülüklere müdahale etmiyor?

Müslümanın kötülük problemi olmaz. Tanrı neden kötülüklere müdahele etmiyor düşüncesi varsa o Müslümanda imani bir zaaf oluşmuş demektir.


Çünkü bir mümin “Allah neden bu kötülüklere izin veriyor, müdahale etmiyor” diye konuşamaz. Zira Bakara suresi 251’i bilir.


“Ve eğer Allah’ın insanların bir kısmını (kötüler) bir kısmı (iyiler) ile defetmeseydi, yeryüzünde mutlaka fesat çıkardı...”


Demek ki Allah yeryüzündeki kötülükleri iyi insanların eliyle defediyor. Bunu bilen bir Müslüman kalkıp ta: ”Allah bu kötülüklere neden müdahale etmiyor” demez, çünkü o kötülükleri kendinin ortadan kaldıracağını bilir. Allah’ın muradı, kulların kendilerinin kötülükleri kaldırmasıdır. Bu bizim bir görevimizdir.