Kurân ve Hayat Kurân ve Hayat
top of page

Sevap için sure okunur mu?

Allah Resulü, hiçbir sureyi sevap olsun diye okumamıştır. Sevabına sure okunmaz. Allah Resulü, bir sureyi okuduğu zaman, o durumda, o anda, o içinde bulunduğu halde, yaşadığı hale anlamı en uygun düşen o hali beyan eden, o halde kendisini terapi yapan, arkasındaki insanlara bir şeyler hatırlatan, öğüt veren , onları o konuda bilinçlenmeye davet eden sure seçimi yapmıştır.


13 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Allah kuluna lanet eder mi?

HUD SURESİ 18 Vemen azlemu mimmeni-fterâ ‘ala(A)llâhi keżibâ(en)(c) ulâ-ike yu’radûne ‘alâ rabbihim veyekûlu-l-eşhâdu hâulâ-i-lleżîne keżebû ‘alâ rabbihim(c) elâ la’netu(A)llâhi ‘alâ-zzâlimîn(e) YANLI

Комментарии


bottom of page