Kurân ve Hayat Kurân ve Hayat
top of page

Namaz ve Oruç

Namaz ve oruç bedenin güçlerine bağlı iki ibadettir. Bunların yerine getirilmesi için gerekli olan güç farklılık arz ettiği oranda kendilerinin işlenmesi, terkedilmesi veya bazı ruhsat ve kolaylıklara tabi tutulması da farklılık gösterir.


Şu kadar var ki namaz ibadetinde nefsani arzularla mücadele etme ve beşeri zevkleri uzaklaştırma gibi bir durum bahis konusu değildir. Zira ardı ardına devam edecek böylesi bir etkinliğe lezzet eleme, beşeri arzu da ağrıya dönüşeceğinden imkan bulunmamaktadır.


Şu halde sürekli namaz kılmak ve oruç tutmak gibi bir durum bahis konusu değildir.


Farz kılınan namazlar insanı yapacağı normal işlerden alıkoymaz. Sürekli oruç ise aksi durumda bulunur ve bedene zarar getirir.


Bu sebeple namaz ibadeti her gün, oruç ibadeti ise uzun aralıklarla farz kılınmıştır.

Çünkü oruç bedeni ayakta tutma amacına yönelik olarak planlanan gıda sistemine ters düşmektedir, yani sürekli oruç tutmada bedenin yok olma tehlikesi söz konusudur. Bu sebepledir ki ramazan dışındaki aylar içinde oruca hazırlıklı olmak üzere uzun süreli beslenmeye başvurulmuştur.


Doğrusunu Allah bilir…

8 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kurân'a Hizmet Nedir? Biliyor musun?

Zannediliyor ki Kurân'ı ezberlemek sadece anlamı üzerinden dönüp aynı şeyleri söylemek Kurân'a hizmet sanılıyor. Ama değil.... Kurân'a asıl hizmet nedir biliyor musun? Kurân'ın yaptığı mücadeleyi yapm

UMRE

bottom of page
Kurân ve Hayat