Kurân ve Hayat Kurân ve Hayat
top of page

Melek peygamber var mı?

Peygamber kelimesi Arapça bir kelime değildir. Bu nedenle Kur'an'da hiç geçmez. Peygamber sözcüğü Türkçeye Farsçadan geçmiştir. Kökeni peyam haber anlamına gelmektedir. Dolayısıyla peygamber, "haber veren, alan" anlamını taşır. Kur'an'daki karşılığı "nebe" kökeninden türemiş "haberdar" anlamında nebidir.


" Resul " ise "elçi" demektir. Elçi Kur'an'da Allah'ın elçisi manasında kullanıldığı gibi Neml suresi 36. ayette melike Belkıs'ın elçileri anlamında da kullanılmıştır.


Bu kısa bilgiden sonra gelelim sorunun izahına. Meleklerin sonradan haber alıp anlama, yorumlama ve yaşama gibi sorumlulukları olmadığından nebi (peygamber) sözcüğü melekler için kullanılmaz. Ancak Allah'tan aldıkları mesajı nebilere ulaştırma anlamında elçi/ Resul sözcüğü melekler içinde kullanılır. Hac suresi 75. ayetin doğru meali şudur : " Allah, meleklerden ve insanlardan elçiler seçmiştir." ayetteki elçi/ Resul melekler, melekut aleminin peygamberi değil Allah'tan alınan haberin nebiye ulaştırılmasını sağlayan elçiler manasındadır.


Haberi alan nebi bunu halka tebliğ ettiği anda risalet görevi başlamış ve o da Allah'ın elçisi olmuştur.


Hüseyin Kemal GÜRGER

İddialar ve İzahlar

22 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

BİZE KURÂN YETER.

İnsanların yaratılışında DNA’mıza kodlanmış olan beş temel özellikler vardır. 1-      Beslenme içgüdüsü 2-      Çanını koruma içgüdüsü 3-      Cinsellik içgüdüsü 4-      Merak içgüdüsü 5-      Tapınma

Comments


bottom of page