Kurân ve Hayat Kurân ve Hayat
top of page

KUR’AN OKUMAYI NAMAZLA KAYITLAMAK

Kur’an’ın hiçbir yerinde namaz kılmanın Kur’an’dan bir parça okumaya bağlı olduğunu gösteren bir beyan yoktur.


Kur’an okumak, başlıbaşına ve namazdan önce gelmiş bir emirdir. Hz. Peygamber, Kur’an’ın toplum bünyesinde yaygınlaşması için birçok araç gibi namazı da değerlendirmiş ve namazda en azından bir Fatiha’nın okunmasını emretmiştir. Ama Kur’an’dan bir parçayı veya bölümü okumadan namaz kılmak isteyenlere de bu izni vermiştir.

“ Sahabenin biri Hz. Peygamber’e gelip de namazda okunabilecek miktarda Kur’an ezberleyemediğini, namaz kılmak için kendisine başka bir yol göstermesini rica etmiş, Resuli Ekrem ona, Kur’an okumak yerine, Allah’ı tespih sadedinde bazı sözler söylemesini önermiştir.”

Olayı nakleden müfessir Fahrettin er-Razi şu yorumu yapıyor : “ Bu kanıt şunu gösteriyor: Sahabi, namazda kendisine yetecek miktarda Kur’an okumaktan aciz olduğunu söyleyince Resul ona başka dualar okumasını emretmiştir.” (Razi, Tefsir, 1/215)

Ne yazık ki geleneksel kabul, namaz kılmayı Kur’an okumaya bağlayarak, müslümanların Kur’an’la beraberliğini birkaç rekatlık namaza sıkıştırmış, Kur’an’ı insan hayatını düzenleyen mesajların kitabı olmaktan çıkararak onu bir mantralar metnine dönüştürmüştür.

Namaz kılacak kadar Kur’an ezberleyen milyonlarca müslüman asırlar boyunca bununla yetinmiş ve Kur’an’ın okunması ayrı bir emir olma noktasına asla ulaşamamamıştır.

Arap olmayan müslümanlar için durum daha da acıklıdır: Çünkü namazla kanıtlanan Kur’an okuyuşun Arapça özgün metinden olması farzlaştırıldığı için, Arap olmayan kitleler, namazda okudukları ayet ve surelerin anlamlarını bilme gibi bir şansı elde edemememişlerdir.

Oysa ki bu ayet ve surelerin anlamlarını bilmek bile yetmez. Kur’an’ın tümünü anlamını bilerek okumak, her müslüman için farzdır. Namazdan önce farzdır.

Allah’ın “ Kur’an oku!”emri, “ Namaz kıl!”emrinden hem daha öncedir hem de daha önemli.

Bu bir yorum veya tecil değildir. Kur’an’ın açık beyanıdır. İsteyen herkes, Kur’an buyruklarının iniş sırasını takip ederek Kur’an okumaya ilişkin emirle namaz kılmaya ilişkin emrin sırasını görebilir.

“Kur’an’ı düşüne düşüne dikkatle oku!”emri, iniş sırasıyla üçüncü sure olan Müzemmil’in 4.ayetinde verilmiştir. Aynı emir, aynı surenin 20.ayetinde bir kez daha tekrarlandıkça sonradır ki “Namaz kılın!”emri gelmiştir.

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kurân'a Hizmet Nedir? Biliyor musun?

Zannediliyor ki Kurân'ı ezberlemek sadece anlamı üzerinden dönüp aynı şeyleri söylemek Kurân'a hizmet sanılıyor. Ama değil.... Kurân'a asıl hizmet nedir biliyor musun? Kurân'ın yaptığı mücadeleyi yapm

UMRE

bottom of page
Kurân ve Hayat