Kurân ve Hayat Kurân ve Hayat
top of page

Kur'an öpmeyi kutsal saymak...

Kur'an öpmek de bid'attır. Bu bid'atı ilk yapan, İslam'ın amansız düşmanı Ebu Cehil'in, vahyin tamamlandığı sırada can korkusuyla Müslüman olduğunu söyleyen oğlu (eski müşrik ordusu komutanı) İkrime'dir. (bk. Süyüti; el-İtkan, 2/486)


Ebu Cehil'in oğlunun başlattığı bir bid'atı bugün binlerce insan bir büyük meziyet gibi taşımakta ve aksini söyleyenleri Kur'an'a saygısızlıkla itham etmektedir.


Kur'an'a saygıyı Ebu Cehil'in oğlundan mı öğreneceğiz? Kur'an'ın yap dediğini yapmayanlar, " Kur'an oku!" emrine yerine getirmeyenler nefislerini tatmin için böyle Şamanist öpme, yüze sürme, kılıflama, duvara asma yöntemleriyle Allah'ı kandıracaklarını sandılar; ama Allah'ı aldatamadılar; kendilerini aldattılar.


" Allah'ı ve müminleri aldatma yoluna giderler. Gerçekte ise onlar öz benliklerinden başkasını aldatmıyorlar. Ne var ki bunun farkında olamıyorlar." (Bakara 9)


İbrahim ÇELİK

9 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Allah kuluna lanet eder mi?

HUD SURESİ 18 Vemen azlemu mimmeni-fterâ ‘ala(A)llâhi keżibâ(en)(c) ulâ-ike yu’radûne ‘alâ rabbihim veyekûlu-l-eşhâdu hâulâ-i-lleżîne keżebû ‘alâ rabbihim(c) elâ la’netu(A)llâhi ‘alâ-zzâlimîn(e) YANLI

Namazı Kazaya bırakmak

Ecelin kaza edilmesi, mühlet tanınmadan insanların anında öldürülmeleridir. Kaza da budur. Namazı kazaya bırakmak, namazı vaktinde kılmaktır. Kazayı Kurân’ı Kerim bir erteleme olarak anlatmaz. O anınd

Comments


bottom of page