Kur'an öpmeyi kutsal saymak...

Kur'an öpmek de bid'attır. Bu bid'atı ilk yapan, İslam'ın amansız düşmanı Ebu Cehil'in, vahyin tamamlandığı sırada can korkusuyla Müslüman olduğunu söyleyen oğlu (eski müşrik ordusu komutanı) İkrime'dir. (bk. Süyüti; el-İtkan, 2/486)


Ebu Cehil'in oğlunun başlattığı bir bid'atı bugün binlerce insan bir büyük meziyet gibi taşımakta ve aksini söyleyenleri Kur'an'a saygısızlıkla itham etmektedir.


Kur'an'a saygıyı Ebu Cehil'in oğlundan mı öğreneceğiz? Kur'an'ın yap dediğini yapmayanlar, " Kur'an oku!" emrine yerine getirmeyenler nefislerini tatmin için böyle Şamanist öpme, yüze sürme, kılıflama, duvara asma yöntemleriyle Allah'ı kandıracaklarını sandılar; ama Allah'ı aldatamadılar; kendilerini aldattılar.


" Allah'ı ve müminleri aldatma yoluna giderler. Gerçekte ise onlar öz benliklerinden başkasını aldatmıyorlar. Ne var ki bunun farkında olamıyorlar." (Bakara 9)


İbrahim ÇELİK

9 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Hristiyanlar İsa a.s.’ı tanrı yaptılar. Mesela Katoliklere göse İsa olmasaydı kâinat yaratılmazdı. Göklerde ve yeryüzünde görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve hükümranlık

Herkeste ebedi yaşama duygusu vardır. Her insan, hiç ölmeyecekmiş gibi davranır. Ahiret inancı bu duyguyu tatmin eder. Kendini tanrı edinenlerinden kimileri duygularını reenkarnasyon ile tatmine çalış