Kurân ve Hayat Kurân ve Hayat
top of page

KAİNAT HZ. MUHAMMED İÇİN Mİ YARATIL DI?

Hristiyanlar İsa a.s.’ı tanrı yaptılar. Mesela Katoliklere göse İsa olmasaydı kâinat yaratılmazdı. Göklerde ve yeryüzünde görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve hükümranlıklar...Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratılmıştır.1


Bu yanlış inanç, Müslümanların inancına da karışmıştır. Halk tarafından kabul gören bu uydurma hadiste Allah Teâlâ’nın Nebimiz için şöyle dediği iddia edilir: “ Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım.2 “


Kimi tarikatlara göre Muhammed a.s. , var oluşun başlangıcıdır. Allah’tan başka hiçbir şey yokken ilk defa hakikat-i Muhammediye var olmuş, bütün yaratıklar ondan ve onun için yaratılmıştır. Hakikat-i Muhammediye nur olması bakımından âlemi yaratma ilkesi ve onun aslıdır. Bu nur ölümsüz ve ebedi olduğundan Nebi için “öldü”denmez.


Allah var veya yok, ezeli ve hadis (sonradan olma) diye nitelenmediği halde hakikat-i Muhammediye var ve ezeli diye nitelendirilir. Hakikat-i Muhammediye bütün peygamberlerin ve velilerin ledünni ve bâtıni bilgileri aldıkları kaynaktır. Bu hakikat Hak’tan gelen feyzin halka ulaşmasında aracı olur.3


Katoliklere göre “Mesih İsa greçek Allah ve gerçek insandır. İşte bu nedenle insanlarla Allah arasında tek aracıdır.4


Kimi tarikatçılara göre de Allah ile hakikat-i Muhammediye aynı gerçeğin ön ve arka yüzleridir5. Bu konuda şöyle bir şiir söylerler:


“Ahad Ahmed’dir, kim mim eder fark;