Kurân ve Hayat Kurân ve Hayat
top of page

KADERİMİZ ÖNCEDEN YAZILMIŞ MIDIR? Bu ayeti Kaderimizin önceden yazıldığına delil göstermektedirler.