Kurân ve Hayat Kurân ve Hayat
top of page

EN GÜZEL YARATILAN İNSAN NEDEN SÜNNET OLUR ?

Tin suresi 4 :" Biz insanı en güzel biçimde yarattık."

Peki, Allah insanı olabilecek en güzel şekilde yaratmışken Müslümanlar neden sünnet olur ?

Allah erkekleri kusurlumu yaratmıştır da sonradan düzeltme yapılması gerekmiştir ?

Bu durumda sünnet olmak Allah'ın o güzel ve mükemmel yaratışını beğenmemek ve karşı gelmek değil midir?


"And olsun ki Biz, insanı, ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu, esmeli safiline iade ettik." (Tin 4-5)


ayet önce en güzel bir biçimden, sonra en aşağı bir konuma iade edilmesinden bahseder. En aşağı konuma iade, topraktan en güzel şekilde yaratılanın tekrar toprağa iadesidir. Bu kesilen hayat döngüsünün amacı bir sonraki ayettedir.


" İnanan ve salih amel işleyenler (inanarak, bilinçli ıslah edici yararlı işler yapanlar) hariç. İyi kişilerin ölümü nimetlerin kesilmesine sebep olmayacak. İşte onlar için kesintisiz ecir (mükafat) vardır." (Tin 6) Buradan insanın potansiyel güzelliğine bir atıf olduğu anlaşılıyor. Bu potansiyel iyiye, güzel (ahsen) olana kullanılmalıdır.


Sünnet denen cinsel organdaki deriyi kesme işlemi Allah'ın Kur'an'da yazılı bir emri değildir. Kur'an inmeden önce Arapların uyguladığı kadim bir gelenektir.