Kurân ve Hayat Kurân ve Hayat
top of page

Duanın önemi


Dua: Kulun bütün benliğiyle Allah'a yönelmesi ya da gücü sınırlı ve sonlu bir varlık olan insanın, sınırsız ve sonsuz bir kudret karşısında acizliğini kabul ederek boyun büküp yalvarmasıdır.


İnsan Allaha ibadet etmek için yaratılmıştır. Varlığın özü ibadet, ibadetin özü dua, duanın özü ihlâs, ihlâsın özü ise aşktır, muhabbettir, sevgidir… Allaha karşı sevgisi olmayanın samimiyeti olmaz samimi olmayanın duası sadece lafızda kalır.


Yüreğe inmeyen bir dua Allah tarafından kabul görmez. Çünkü ne söylediğinin ve ne istediğinin bilincinde olmayan birine ne cevap verilebilir ki? Dualarımızın cevap bulmasını istiyorsak yüreğimizde ihlâs gönlümüzde sevgi ve muhabbet olmalıdır, Zaten bizleri değerli kılan dualarımızdır.

[İNANANLARA] de ki: “Dua ve yönelişiniz O'na olan inancınız için değilse, Rabbim size niçin değer versin?” (Furkan:77)İnsan kulluk bilincinde olduğu sürece Allah Katında bir değer kazanabilir. Bu yüzden sadece Allah'tan yardım dilemesi gerekmektedir. Allah’tan başka birilerinden manen yardım dilenmek Allah'a karşı yapılmış olan en büyük nankörlüktür ki, Kuran'da bunun cezasının sonsuz cehennem olduğu bildirilir.

Bunun içindir ki, [ey insanoğlu,] Allah'la beraber başka bir ilaha başvurma ki kendini azaba uğrayanların arasında bulmayasın. (Furkan:77)