Kurân ve Hayat Kurân ve Hayat
top of page

Allah kullarına zulmeder mi?

(Kaf 34-29)


مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَٓا اَنَا۬ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِۚ

yubeddelul kavlu ledeyye veene bi zallâmin lil abîd(adi).

“Yanımda söz değiştirilmez. Ve Ben, asla kullarıma zulmetme ihtimalim bulunmamaktadır.”

Tebdil, değiştirmek demektir. Yalnız bu kelime 'tahvil ve tağyir' kelimesinden farklı olarak eskisini kaldırıp yerine başka bir şey koymak anlamına gelir. (bkz İnsan:28, Fâtır:43)

Kavl; söz, düşünce, görüş ve hüküm anlamlarına gelse de bizce burada kast edilen prensiptir. Yani “Benim katımda kararımı değiştirme prensibi yoktur.” anlamına gelir.