Kurân ve Hayat Kurân ve Hayat
top of page

Allah kullarına zulmeder mi?

(Kaf 34-29)


مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَٓا اَنَا۬ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِۚ

yubeddelul kavlu ledeyye veene bi zallâmin lil abîd(adi).

“Yanımda söz değiştirilmez. Ve Ben, asla kullarıma zulmetme ihtimalim bulunmamaktadır.”

Tebdil, değiştirmek demektir. Yalnız bu kelime 'tahvil ve tağyir' kelimesinden farklı olarak eskisini kaldırıp yerine başka bir şey koymak anlamına gelir. (bkz İnsan:28, Fâtır:43)

Kavl; söz, düşünce, görüş ve hüküm anlamlarına gelse de bizce burada kast edilen prensiptir. Yani “Benim katımda kararımı değiştirme prensibi yoktur.” anlamına gelir.

12 görüntüleme2 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Allah kuluna lanet eder mi?

HUD SURESİ 18 Vemen azlemu mimmeni-fterâ ‘ala(A)llâhi keżibâ(en)(c) ulâ-ike yu’radûne ‘alâ rabbihim veyekûlu-l-eşhâdu hâulâ-i-lleżîne keżebû ‘alâ rabbihim(c) elâ la’netu(A)llâhi ‘alâ-zzâlimîn(e) YANLI

Namazı Kazaya bırakmak

Ecelin kaza edilmesi, mühlet tanınmadan insanların anında öldürülmeleridir. Kaza da budur. Namazı kazaya bırakmak, namazı vaktinde kılmaktır. Kazayı Kurân’ı Kerim bir erteleme olarak anlatmaz. O anınd

2 hozzászólás


peki bu ayeti nasil bagdastiracagiz:

Kesinlikle sizi belalandıracağız: Korku ve açlıkla; mallarınızı, canlarınızı ve ürünlerinizi kayba uğratarak. Sabredenleri müjdele.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Ve le nebluvennekum bi şey'in minel havfi vel cui ve naksın minel emvali vel enfusi ves semerat, ve beşşiris sabirin.

Kedvelés
ibrahim celik
ibrahim celik
2023. jan. 06.
Válasz címzettje:

Bakara suresi 155-Velenebluvennekum bişey-in mine-lḣavfi velcû’i venaksin mine-l-emvâli vel-enfusi ve-śśemerât(i)(k) vebeşşiri-ssâbirîn(e)

Ve sizi mutlaka korku ve açlıktan ve mal ve can ve ürün eksikliğinden imtihan ederiz. Ve sabredenleri müjdele.

Allah, bize meziyetler verir, bu meziyetlerin yan etkisi olan zaaflarımızla bizi imtihan eder. Zaafı fazla olan bir adam imtihanı kaybeder, kazanma ihtimali yoktur.

Sabır, bu meziyetlerin yan tesiri olan zaaflara dik durmaktır, direnmektir. Korkularımız olan açlık korkusu, can korkusu, mal ve ürün kaybetme korkusudur. Mal ve ürün kaybetme korkusu malı putlaştırmak, can ve açlık korkusu bedeni putlaştırmaktır.

Bunlar aslında meziyetlerdir. İnsanda can korkusu olmasa, tehlikelere gözü kapalı atlar, buda insanın ömrünü çok kısaltır. Allah, insana böyle içgüdüsel bir meziyet yerleştirmiş, yani kendi canını koruma meziyeti. Fakat bu abartıldığı zaman, beden putlaştığı zaman…


Kedvelés
bottom of page