ÖNEMLİ OLAN KİTABA SAHİP OLMAK MI? ONA UYMAK MI?

Tevrat ve İncil’e sahip olmaları, Yahudi ve Hristiyanların müşrik olmalarına engel olamamıştır.


Önemli olan bir ilahi kitaba sahip olmak değil, ona uymaktır. Elinde Kur’an olan, hatta onu ezberleyen ve onun ilmini yapan nice Müslümannın da şirke düştüğünü görüyoruz.


Allah’a tam güvenme ve kayıtsız şartsız boyun eğme, imanın olmazsa olmaz şartıdır. Ama insanların çoğu, Allah’a karşı bazı şartlar ileri sürerler. Kimileri şartları kendi belirler, kimileri de bozulmuş bir dinin veya bir tarikatın ileri sürdüğü şartları uygun bulur. Kendini veya başkasını, Allah’a şart ileri sürecek seviyede gören, onu o konuda Allah ile eşit görmüş ve tanrı edinmiş olur. Bunlar zor durumda kaldıkları zaman koştukları bütün şartları unutur ve samimi olarak Allah’a yönelirler. Allah Teâlâ şöyle buyurur:


“Denizde başınız dara girse, çağırdıklarınız kaybolur, yalnız Allah kalır. Sizi kurtarıp karaya çıkarınca da yüz çevirirsiniz. İnsan çok nankördür.” (İsra 67)

1 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Hristiyanlar İsa a.s.’ı tanrı yaptılar. Mesela Katoliklere göse İsa olmasaydı kâinat yaratılmazdı. Göklerde ve yeryüzünde görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve hükümranlık

Herkeste ebedi yaşama duygusu vardır. Her insan, hiç ölmeyecekmiş gibi davranır. Ahiret inancı bu duyguyu tatmin eder. Kendini tanrı edinenlerinden kimileri duygularını reenkarnasyon ile tatmine çalış