Kurân ve Hayat Kurân ve Hayat
top of page

Ölünün arkasından konuşulmaz mı?

Güncelleme tarihi: 26 Ara 2022"Ölünün arkasından konuşulmaz" İslami bir ilke değil zalim Emevi/Abbasi yöneticilerini öldükten sonra DOKUNULMAZ kılmak için uydurulmuş şark kurnazlığıdır. Kurân'ın kınadıklarının çoğu ölüydü. Diriye hakaret et, ölüyü tabulaştır. Diriyken her haltı ye ölünce masum ol. Bu cürümedir... Ama İslami ilke şudur: 1. Ölümü değil hayatı yüceltmek esastır. 2. Diri ya da ölü iftira, yalan, tezyif herkes için kötüdür. Emevi/Abbasi şark kurnazlığının uydurması olan "ölünün arkasından konuşulmaz" inancında sadıksanız Tebbet, Kafirun, Kevser, Kureyş başta hemen hiç bir sureyi okumayın. Kınanıp lanetlenenlerin hepsi ölmüşlerdir. Not: Gıybet ayeti, yaşayan birinin arkasından konuşmayı kasteder, ölüyü değil....