Kurân ve Hayat Kurân ve Hayat
top of page

Ölüler üzerine Kur'an okumak

İttifakla bid'attir. Kabir başlarında Kur'an okumak, ölünün arkasından hatim indirmek, ölü ruhu için hatim ısmarlamak, vs. sonradan uydurulmuştur.Peygamberimizin hayatı ve uyglumasında yeri yoktur. (bk. Kal'aci; Fıthu'n-Nehai, 2-789)


Hz. Peygamber, kabir başlarında Kur'an okumamıştır. Mezara Yasin veya İhlas okumaya ilişkin hadis patentli rivayetlerin de uydurma olduğunu hadis otoritesi Elbani kanıtlarıyla göstermiştir. (bk. Elbani; ez-Zaifa, 3-397, 402,452)


İbnül-Kayyım'ın anıt eseri " Zadül-Mead" da belirttiğine göre, bu yönde bir vasiyet bile olsa geçersizdir. Bunlar en iyi ihtimalle mekruh, bazı durumlarda günah veya şirktir.


Bırakın ölüp gitmişleri, ölmekte olanın üzerine Kur'an okumaya ilişkin rivayet bile sakattır. (bk. Feyzu'l- Kadir, 2-67; Rivayet no, 1344)


Ölülere üfürükle rahmet gönderme yoktur. Kur'an okutup bağışlama diye bir şey yoktur. Resul'ün ölülere yararlı olmak için bize gösterdiği yol, onlar için hayır dileklerde bulunmak, yoksullara yardım etmek ve bir de onların yakınlarını-dostlarını ziyaret etmektir.


Ölülere Kur'an okuyup göndermenin en nezaketsiz ve İslamdışı şekli " Peygamberimizin ruhuna hediye" adıyla Kur'an okumak veya dualarda, " Peygamberimizin ruhuna hediye eyledik" türünden ifadeler kullanmaktır.


Bunu yapanlar kim oluyor da Kur'an'ın mahbatı (iniş yeri) olan bir Hak elçisine hediye gönderiyorlar! "Biz bunu ondan bize bir yardıma vesile olsun diye yapıyoruz" diyorlarsa, o zaman durum çok daha kötü demektir. Çünkü böyle bir şey, Peygamber'i şirk aracı yapmak olur.