Kurân ve Hayat Kurân ve Hayat
top of page

ÖLÜLER ÜZERİNE KUR'AN OKUMA SEKTÖRÜ

Ölüler için Kur’an okumak ittifakla bid’attır. Kabir başlarında Kur’an okumak, ölünün arkasından hatim indirmek, ölü ruhu için hatim ısmarlamak vs. Sonradan uydurulmuştur; Peygamberimizin hayatı ve uygulamasında yeri yoktur. (Kal’aci; Fıkhu’n Nehai, 2/789)

Hz. Peygamber, kabir başlarında Kur’an okumamıştır. Mezara Yasin veya İhlas okumaya ilişkin hadis patentli rivayetlerin de uydurma olduğunu hadis otoritesi Elbani kanıtlarıyla göstermiştir. (Elbani; el- Ahadis ez-Zaifa, 3/397, 402,452)

İbnül Kayyım’ın anıt eseri Zadü’l Mead’da belirttiğine göre, bu yönde bir vasiyet bile olsa geçersizdir. Bunlar en iyi ihtimalle mekruh, bazı durumlarda günah veya şirktir. Bırakın ölüp gitmişlerdi, ölmekte olanın üzerine Kur’an okumaya ilişkin rivayet bile sakattır. (Bak. Feyzu’l Kadir, 2/67: Rivayet No,1344)

Ölülere üfürükle rahmet gönderme de yoktur. Kur’an okutup bağışlama diye bir şey yoktur. Hz. Peygamber’in ölülere yararlı olmak için bize gösterdiği yol, onlar için hayır dileklerinde bulunmak, yoksullara yardım etmek ve bir de onların yakınlarını, dostlarını ziyaret etmektir. (Bak.et-Taç, 5/6

Ölülere Kur’an okuyup göndermenin en nezaketsiz ve İslam dışı şekli Peygamberimizin ruhuna hediye” adıyla Kur’an okuma ve dualarında “ Peygamberimizin ruhuna hediye eyledik”türünden ifadeler kullanmaktır.

Bunu yapanlar kim oluyor da Kur’an’ın mahbatı(indiği benlik) olan Hak Elçisi’ne hediye gönderiyorlar! “ Biz bunu ondan bize bir yardıma vesile olsun diye yapıyoruz” diyorlarsa, o zaman durum çok daha vahimdir. Çünkü böyle bir şey, Peygamber’i şirk aracı yapmak olur.

Şeyhulislam İbn Kemal bu konunun din dışı olduğunu gösteren bağımsız bir eser yazmıştır. “ Risaletün fi Beyani ‘ Adem’i Vücudi Kıraati’l Kur’ani Li İhdai Ruhi Muhammed Aleyhisselam : Muhammed Aleyhisselam’ın Ruhuna Hediye Etmek İçin Kur’an Okumanın Dinen Caiz Olmadığına İlişkin Risale.

7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Allah kuluna lanet eder mi?

HUD SURESİ 18 Vemen azlemu mimmeni-fterâ ‘ala(A)llâhi keżibâ(en)(c) ulâ-ike yu’radûne ‘alâ rabbihim veyekûlu-l-eşhâdu hâulâ-i-lleżîne keżebû ‘alâ rabbihim(c) elâ la’netu(A)llâhi ‘alâ-zzâlimîn(e) YANLI

Namazı Kazaya bırakmak

Ecelin kaza edilmesi, mühlet tanınmadan insanların anında öldürülmeleridir. Kaza da budur. Namazı kazaya bırakmak, namazı vaktinde kılmaktır. Kazayı Kurân’ı Kerim bir erteleme olarak anlatmaz. O anınd

Comments


bottom of page