Kurân ve Hayat Kurân ve Hayat
top of page

ÖLÜLER ÜZERİNE KUR'AN OKUMA


Ölüler için Kur’an okumak ittifakla bid’attır. Kabir başlarında Kur’an okumak, ölünün arkasından hatim indirmek, ölü ruhu için hatim ısmarlamak vs. sonradan uydurulmuştur;

Peygamberimizin hayatı hayatı ve uygulamasında yeri yoktur. (Kal’aci; Fıkhu’n-Nehai, 2/789)


Hz. Peygamber, kabir başlarında Kur’an okumamıştır. Mezara Yâsin ve İhlası okumaya ilişkin hadis patentli rivayetlerin de uydurma olduğunu hadis otoritesi Elbani kanıtlarıyla göstermiştir. (Elbani; el-Ahadis ez-Zaifa, 3/397, 402,452) Bunlar en iyi ihtimalle mekruh, bazı durumlarda günah veya şirktir. Bırakın ölüp gitmişleri, ölmekte olanın üzerine Kur’an okumaya ilişkin rivayetler bile sakattır. (bk. Feyzu’l –Kadir, 2/67: Rivayet no, 1344)


Ölülere üfürükle rahmet gönderme yoktur. Kur’an okutup bağışlama diye bir şey yoktur.

Hz. Peygamber’in ölülere yararlı olmak için bize gösterdiği yol, onlar için hayır dileklerde bulunmak, yoksullara yardım etmek ve bir de onların yakınlarını, dostlarını ziyaret etmektir. (bk. et-Tâc, 5/6. Ölülere Kur’an okumak konusunda Kur’an ve gerçek sünnet kaynaklı bilgiler veren bir eser olarak bk. Ömer Temizel; “Kur’an’ın Gölgesinde Katıksız Sohbetler, Denizli,1999)


Ölülere Kur’an okuyup göndermenin en nezaketsiz ve İslam dışı şekli ‘Peygamberimizin ruhuna hediye” adıyla Kur’an okumak ve dualarda, “Peygamberimizin ruhuna hediye eyledik” türünden ifadeler kullanmaktır.


Bunu yapanlar kim oluyorlar da Kur’an’ın mahbatı (indiği benlik) olan Hak Elçisi’ne hediye gönderiyorlar! “Biz bunu ondan bize bir yardım vesile olsun diye yapıyoruz” diyorlarsa, o zaman durum çok daha vahimdir. Çünkü böyle bir şey, Peygamber’i şirk aracı yapmak olur. Şeyhulislam İbn Kemal bu konunun din dışı olduğunu gösteren bağımsız bir eser yazmıştır. “Risâletin fi Beyani’ Ademi Vücudi Kıraati’l-Kur’an-i li İhdai Ruhi Muhammed Aleylisselam”

6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page